• Profesionalna kamera sa kamermanom i osnovnim osvetljenjem – jedna smena (do 6 sati)
  • Profesionalna kamera sa kamermanom i dodatnim osvetljenjem – jedna smena (do 6 sati)
  • ENG EKIPA (MOBILNA REŽIJA) sa 2 do 4 kamere, odgovarajućom rasvetom i prenosnicima zvuka, kao i duplim backupom snimajućeg materijala (na DV cam i DVD formatu) i ekipom (video mikser, voditelj, tonac, majstor rasvete, šminker, organizator i potreban broj kamermana) – jedna smena (do 6 sati)
  • TONSKO SNIMANJE za potrebe izrade džinglova, reklame i podloga za internet prezentaciju – dužina trajanja do jednog sata
  • ZAKUP STUDIJA SA EKIPOM (video mikser, tonac, majstor rasvete, tri kamermana, šminker, organizator i domaćin studija) – do jedan sat snimanja
  • MONTAŽA SA MONTAŽEROM digitalna i analogna, sa opcijom prebacivanja na JU MATIC, VHS, SVHS, BETA, DV CAM, DVX i DVD format – do jednog sata rada
  • NOVINAR IZVEŠTAČ standardna ponuda do 2 sata rada
  • SPIKER interpretator offova
  • IZRADA PROMOTIVNOG SPOTA TELOPSKOG KARATERA U TRAJANJU OD 10 DO 20 SEKUNDI
  • IZRADA SPOTA SA KORIŠĆENJEM VIDEO MATERIJALA