• sava bridge 5

  • sava bridge 1

  • sava bridge 2

  • sava bridge 3

  • sava bridge 4

  • sava bridge 6

  • sava bridge 7

  • sava bridge 8

  • sava bridge 9

  • sava bridge 10

Radili smo projekte za Alpina POR, Sava bridge, ukupno tri filma tokom 3 godine sa oko 90 snimajućih dana godišnje, negde oko 270 snimajućih dana ukupno. Za Alpinu POR radili smo i veliki tehnički film o postavljanju šipova. Discovery je koristio naš snimljeni materijal i koristio ga za emitovanje Sava Brige-a na Discovery-u.