Emisija „INFOLOOK“ – autor i voditelj Ana Gligorijević

Autorka u svakoj emisiji tretira neki od problema estetike, sučeljavajući mišljenja odabranih kozmetičara i lekara. Emisija je izuzetno dinamična i puna efekata novije generacije.

Leave a Reply