Porr – Sava bridge

Radili smo projekte za Alpina POR, Sava bridge, ukupno tri filma tokom 3 godine sa oko 90 snimajućih dana godišnje, negde oko 270 snimajućih dana ukupno. Za Alpinu POR radili smo i veliki tehnički film o postavljanju šipova. Discovery je koristio naš snimljeni materijal i koristio ga za emitovanje Sava Brige-a na Discovery-u.

Details