• Profesionalna kamera sa kamermanom i osnovnim osvetljenjem – jedna smena (do 6 sati);
  • Profesionalna kamera sa kamermanom i dodatnim osvetljenjem – jedna smena (do 6 sati);
  • ENG EKIPA (MOBILNA REŽIJA) sa 2 do 4 kamere, odgovarajućom rasvetom i prenosnicima zvuka, kao i duplim backupom snimajućeg materijala (na DV cam i DVD formatu) i sa kompletnom ekipom (voditelj, ton majstor, video mikser, majstor rasvete, šminker, organizator i potreban broj kamermana) – jedna smena (do 6 sati);
  • TONSKO SNIMANJE za potrebe izrade radijskih džinglova, reklama i audio podloga za internet prezentacije (do 1 sat);
  • ZAKUP STUDIJA SA EKIPOM – ton majstor, video mikser, majstor rasvete, 3 kamermana, šminker, organizator i domaćin studija (do 1 sat);
  • MONTAŽA SA MONTAŽEROM – digitalna i analogna, sa opcijom prebacivanja na JU MATIC, VHS, SVHS, BETA, DV CAM, DVX i DVD format (do 1 sat);
  • NOVINAR IZVEŠTAČ – standardna ponuda do 2 sata radnog angažmana;
  • SPIKER – interpretator off-ova;
  • IZRADA PROMOTIVNOG SPOTA TELOPSKOG KARATERA U TRAJANJU OD 10 DO 20 SEKUNDI;
  • IZRADA SPOTA SA KORIŠĆENJEM VIDEO MATERIJALA.