Potpisivanje ugovora sa Unijom sindikata prosvetnih radnika Srbije - Zoran Vasiljević i Jasna Janković

Zoran Sekulić, direktor novinsko-izdavačkog društva “Fonet” i direktor “Bimbros” produkcije Zoran Vasiljević, potpisali su 07.02.2018. godine ugovor o poslovnoj saradnji.

-Ministar omladine i sporta Republike Srbije Vanja Udovičić i direktor “BimBros” produkcije Zoran Vasiljević potpisali su 26.01.2018. godine Ugovor o poslovnoj saradnji za realizaciju produkciono-medijskih aktivnosti.

–Ispred Centra za istraživanje migracija direktorka Biljana Jović nastavlja saradnju i u 2017. godini sa Bimbros produkcijom potpisivanjem ugovora sa direktorom Zoranom Vasiljevićem za snimanje ciklusa od 26 emisija. Emisije su informativnog karaktera i tematski se bave problemima nacionalnih manjina, promovišući kulturne manifestacije, aktuelna dešavanja i promene u zakonu koje se tiču nacionalnih manjina.

– Predsednik Opštine Apatin Milan Škrbić i direktor “Bimbros” produkcije Zoran Vasiljević potpisali su 7. jula 2017. Ugovor o produkciji različitih formi televizijskog programa za potrebe promocije svih vidova privrednih i komercijalnih delatnosti Opštine Apatin.

– Stevan Ristić, direktor novinskog preduzeća „Vreme“ i direktor “Bimbros” produkcije Zoran Vasiljević potpisali su 27. aprila 2017.  Ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji. Ovim ugovorom “Bimbros” produkcija u svom studiju, vlastitom tehnikom i ljudstvom angažovana je na proizvodnji i emitovanju emisije „Zumiranje“.

– Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i “Bimbros” produkcija, nastavljaju plodnu saradnju potpisivanjem novog Ugovora. Dekan Matematičkog fakulteta dr Zoran Rakić 27. februara 2017. potpisao je sa “Bimbros” produkcijom Ugovor kojim se realizuju produkciono – medijski poslovi u cilju informisanja i afirmacije svih aktivnosti koje fakultet obavlja u svakodnevnom radu.

– Vlasnik renomiranog beogradskog Restorana „Zlatar“ Blagoje Popović i direktor “Bimbros” produkcije Zoran Vasiljević potpisali su 12. jula 2017. Ugovor o poslovnoj saradnji.

– Saradnja sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje na realizaciji produkciono-medijskih aktivnosti obnovljena je 2017. godine. U ime fakulteta Ugovor je potpisao dekan prof. dr Saša Jakovljević.

https://youtu.be/WNMMn-vMM0k